Postitoimiverkosto kannattaa säilyttää

IMG_2440

Postilakia on uudistettu Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti lujalla kädellä viime vuosien aikana. Uudistamisen ensimmäisessä osassa siirryttiin valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan ja laki on vahvistettu kesäkuussa 2016. Postilain uudistamisen toisessa vaiheessa tarkoituksena on poistaa vanhentunutta ja toimijoiden liiketoimintaa haittaavaa sääntelyä hallitusohjelman normien purun mukaisesti. Lainsäädännön on tarkoitus pääosin tulla voimaan loppukesällä 2017.

Jo aikaisempina vuosina on Posti Oy lopettanut maaseudulta kaikki omat postitoimipaikat. Näitä on korvattu asiamiesposteilla, joita voi olla paikallisen tilanteen mukaan erilaisia esimerkiksi lähikaupan, kioskin, kukkakaupan pankin, kunnan viraston tai jonkin muun toiminnan yhteydessä. Posti maksaa asiamiehille korvauksen, jota monet toimijat ovat kuitenkin pitäneet riittämättömänä aiheutuneeseen työhön ja riittävän toimitilan varaamiseen nähden.

Postilain toisenkin vaiheen muutokset ovat postin saatavuuden kannalta merkittäviä ja heijastuvat siten laajemminkin maaseudun lähipalveluihin.  Kuntaliitoksissa laajenevan kunnan laitamilla olevat kylät ovat jääneet ilman postitoimipaikkaa ja etäisyydet lähimpään toimipaikkaan ovat kasvaneet kymmeniin kilometriin varsinkin harvaan asutulla maaseudulla. Ilmiönä on ollut myös, että jotkut toimijat pitävät palvelun, mutta eivät hoida sitä asiakaslähtöisesti.

Perusperiaatteena on, että jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi Postin oma postitoimipaikka. Posti on luonteeltaan sellainen peruspalvelu, jonka kaikki palvelut yhteiskunnan tulisi taata kohtuullisella etäisyydellä ja hinnalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta ja sen taustamuistiosta ei selviä miten tarkat prosentti- ja kilometripohjaiset säännökset käytännössä muutetaan ns. joustavampaan muotoon. Muistiossa kyllä todetaan, että käsillä oleva asetusmuutos toisi yleispalvelun tarjoavalle säästöjä tiukkojen prosentti- ja kilometripohjaisten vaatimusten poistuessa ja mahdollistaisi palvelupisteiden joustavamman sijoittamisen. Käytännössä tämä siis harventaisi palveluverkkoja ja pidentäisi asiointimatkoja- ja aikaa sekä lisäisi asiointikustannuksia.

Muutosesitys ei ole kannatettava ja toteutuessaan heikentää merkittävästi postitoimiverkostoa eikä ole siten asiakkaille ja yritystoiminnalle kohtuullista. Esityksessä on otettava huomioon yleispalvelun saatavuus kohtuullisen matkan päästä vakituisesta asunnosta. Toimipisteverkoston sijaintia ja matkaa määriteltäessä olisi otettava huomioon alueen väestötiheyden ja pinta-alan lisäksi myös asiointimatkaan käytettävä aika kilometripohjaisten vaatimusten lisäksi.

ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi

Mainokset