Postipalvelut maaseudulla turvattava

dsc_0444

Postilain toisen vaiheen muutokset ovat maaseudun lähipalvelujen ja postin saatavuuden kannalta merkittävät. Kylien ja erityisesti harvaan asutun maaseudun näkökulmasta on oleellista, etteivät suunnitteilla olevat muutokset kohtuuttomasta heikennä postipalveluja maaseudulla ja näin vaikeuteta maaseutuasumista ja maaseudun yritystoimintaa.

Jo aikaisempina vuosina on Posti Oy lopettanut maaseudulta kaikki omat postitoimipaikat. Näitä on korvattu asiamiesposteilla, joita voi olla paikallisen tilanteen mukaan erilaisia esimerkiksi lähikaupan, kioskin, pankin, kunnan viraston tai jonkin muun toiminnan yhteydessä. Hyvä näin. Posti maksaa asiamiehille korvauksen, jota monet toimijat ovat pitäneet riittämättömänä aiheutuneeseen työhön ja riittävän toimitilan varaamiseen nähden.

Osin edellä mainituista syistä meneillään olevan kuntaliitosten laajenevan kunnan laitamilla oleva kylä on jäänyt ilman postitoimipaikkaa ja etäisyydet lähimpään toimipaikkaan ovat kasvaneet kymmeniin kilometriin varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ilmiönä on ollut myös, että jotkut toimijat pitävät palvelun, mutta eivät hoida sitä kunnolla. Posti Oy ja viime kädessä valtio vastaavat asiamiesposti toiminnan laadusta ja riittävästä korvauksesta postin hoitajalle.

Periaatteena tulisi olla, että jokaisessa kunnassa tulisi olla vähintään yksi Postin oma postitoimipaikka. Posti on luonteeltaan sellainen peruspalvelu, jonka kaikki palvelut yhteiskunnan tulisi taata kohtuullisella etäisyydellä ja hinnalla. Ei riitä, että kirjeet ja lehdet kannetaan lähelle kotia kaksi-kolme kertaa viikossa.

Postilain muutokset

Maaseutuasumisen näkökulmasta muutosesityksiä postilakiin on paljon ja toteutuessaan nämä kaventaisivat postin tähänastisia palveluja maaseudulla. Muutokset ovat ymmärrettäviä, mutta edellyttäisivät vaihtoehtoisia ratkaisuja erityisesti harvaan asutulla maaseudulla.

Nykyisen voimassa olevan lain mukaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Poikkeuksista keräily- ja jakelutiheydessä säädetään postilain erikseen.

Oleellisen muutos aikaisempaan käytäntöön on postin jakelukertojen muuttaminen tapahtuvaksi vain kolme kertaa viikossa nykyisestä viidestä kerrasta. Muutos ei ole kannatettava ja toteutuessaan heikentää merkittävästi postin jakelun tiheyttä eikä ole siten asiakkaiden ja yritystoiminnan näkökulmasta kohtuullista. Muutosesityksessä on otettava huomioon myös ei lakisääteisten yleispalveluihin kuuluvien sanomalehtien jakelu, josta noin 20 prosenttia jaetaan päiväpostin mukana. Jakelutiheyden vähentäminen vaikuttaisi oleellisesti siten päiväpostin yhteydessä jaettaviin sanomalehtien jakeluun, erityisesti maakuntalehtien kohdalla ja maaseudulla. Postin keräily- ja jakelutiheys olisi säilytettävä ennallaan viitenä päivänä viikossa ja tasavertaisena kaikkialla Suomessa, myös harvaan asutulla maaseudulla.

Lakiesitys hidastaisi kirjeen kulkunopeutta oleellisesti. Ministeriön laki esityksessä kirje kulkisi perille 3 – 5 päivän sisällä. Tilanne hidastuu entisestään, jos asiakas on toimittanut kirjeen postilaatikkoon juuri sen jälkeen kun postinjakaja on postilaatikon jo ehtinyt tyhjentää. Tällöin postilaatikon tyhjennys olisi vasta kahden päivän päästä. Kun tähän lisätään vielä ehdotettu 3 – 5 päivän jakeluaika, pitkittyy postin kulku pahimmillaan jopa 7 arkipäivään. Käytännössä tämä on kohtuuttoman pitkä ja hidas jakeluaika ja vaikeuttaa myös hallinnon sekä yritysten toimintaedellytyksiä.

Nykyisen postilain mukaan kerrostalojen asuinhuoneistoihin jaettavat kirjelähetykset on kannettava huoneistokohtaisiin postiluukkuihin. Suunnitelmat luopua kerrostaloissa postin jakelusta asuntojen postiluukkuihin ja siirtymistä jakeluun joko porraskäytävissä tai talojen pihoilla sijaitseviin lokeroihin ei ole kannatettava. Syynä tähän ovat postilähetysten turvallisuus sekä muutoksesta asukkaille aiheutuvat kustannukset. Lokerojako aiheuttaa myös vanhuksille ja liikuntarajoitteisille tarpeetonta lisävaivaa. Myös sanomalehtien kannalta jakelu huoneistokohtaisiin postiluukkuihin on oleellista.

Mainokset